Ετήσια Γενική Συνέλευση - Πρόσκληση Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» αποφάσισε στη συνεδρίαση της 23.05.2021 την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού) την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα προπονήσεων, Δημητρίου Γούναρη 81, Μαρούσι. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, όπως το καταστατικό ορίζει, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00.

Κατά την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός πεπραγμένων, ενημέρωση για την προσαρμογή του Συλλόγου στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία.
  • Έγκριση και ψήφιση από το σώμα του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2021-2022
  • Έγκριση και ψήφιση από το σώμα του Οικονομικού Απολογισμού προηγούμενου έτους, για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη.
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους (στο πενταμελές Δ.Σ. και τριμελή Ε.Ε.) να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην γραμματεία του συλλόγου μέχρι τις 10.06.2021 και ώρα 20:00. Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς Για το διοικητικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Κατηγορίες:

Γενική Συνέλευση