Πρόγραμμα Προπονήσεων

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00-18:00
Mini Juniors Α
17:00-18:00
Mini Juniors Α
17:00-18:00
Mini Juniors Α
17:00-18:00
Mini Juniors Α
17:00-18:00
Mini Juniors Α
10:00-11:00
Juniors A
Παιδικό B
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
11:00-12:00
Παιδικό A
Εφηβικό
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
12:00-13:30
Μεικτό Ενηλίκων
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-18:00
Mini Juniors Α
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
ΤΡΙΤΗ 17:00-18:00
Mini Juniors Α
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-18:00
Mini Juniors Α
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
ΠΕΜΠΤΗ 17:00-18:00
Mini Juniors Α
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-18:00
Mini Juniors Α
18:00-19:00
Mini Juniors B
Juniors B
19:00-20:00
Juniors A
Παιδικό B
20:00-21:00
Παιδικό A
Εφηβικό
21:00-22:30
Μεικτό Ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00
Juniors A
Παιδικό B
11:00-12:00
Παιδικό A
Εφηβικό
12:00-13:30
Μεικτό Ενηλίκων